Erhvervslejemål

Grønlandsvej 5

Dette center er oprindeligt tegnet af Friis & Moltke og har som de andre centre gennemgået en total renovering ad flere omgange samt en opsplitning fra fabriksproduktion v/ Bent Krogh til blandede erhverv og uddannelsesformål. I dag fremstår centret med et helt andet udtryk og er præmieret med Skanderborg Kommunes arkitektpris.