Erhvervslejemål

Adelgade 15 – 19 ("Dommergården")

Hovedsæde og administration er beliggende på ”Dommergården”, som består af 3 bygninger (Adelgade 15-17) med forskellige profiler. Som tidligere residens for amtmandsembedet (Adelgade 15) der i dag huser Hebe Rygcenter, en bevaringsværdig bygning (Adelgade 17) hvor administration for hele Skanderborg Erhvervscenter er lokaliseret, samt en fredet bygning, der er totalt renoveret i samarbejde med Kulturstyrelsen og i dag fuldt besat med liberale erhverv. Omgivet af parklignende, privat haveanlæg med direkte adgang til Lillesø er her optimal herlighedsværdi for lejerne.